2'ΔΥΝΑΜΗ  είναι μια προπόνηση με γρήγορη άσκηση Darebee.GR που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι και να κερδίσετε γρήγορα δύναμη.
+ TIMER
00:00
DAREBEE Workout: What it Works
Two minutes is barely enough time to brush your teeth, actually it is just enough time to brush your teeth according to official recommendations. And now it is also the time you need to build some strength. On its own, done once, it will certainly activate your body but really it becomes amazing when you do it every day. Day, after day. For a year. And then, those two minutes help you achieve a physical transformation that will be hard to believe.  
Extra Credit: No breaks, no pauses. 
Download