5 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ είναι μια μικροπροπόνηση στο σπίτι γυμναστικής Darebee.GR που μπορείτε να κάνετε σε μόλις πέντε λεπτά.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
DAREBEE Workout: What it Works
Five Minute Walk is a microworkout you can do in just five minutes. The science behind microworkouts shows that even short bursts of exercise have long-term health and fitness benefits if they are part of a larger effort to keep your body moving and your muscles adapting. If you have the time, EC is always available.   
Extra Credit: Repeat twice. 
Download