Νιώσε το είναι μια προπόνηση γυμναστικής Darebee που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι και θα σας βοηθήσει να γίνετε πιο αθλητικοί βελτιώνοντας την φυσική σας κατάσταση γυμνάζοντας ολο το σώμα.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Acing It is a workout that moves the body's major muscle groups and activates both your cardiovascular and aerobic systems. This increases your calorie burn per minute, but that's not why Acing It is a workout you need to try. You need to try it because it will help you improve coordination leading to greater front and back kinetic chains improvements. This increases your overall capacity to perform even if you don't lose a gram of weight. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download