ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ είναι μια γυμναστική στο σπίτι Darebee.GR που στοχεύει σε ολόκληρο το σώμα και βοηθά στην ανάπτυξη της δύναμης.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Alpha is a workout that considers your body to be a modular, organic machine with all parts in it interconnected. It uses a variety of high impact and floor exercises to work fascial fitness, aerobic capacity, cardiovascular fitness and tendon and core strength. To benefit from all that all you have to do is do it and add EC. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download