+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
DAREBEE Workout: What it Works
You need, maybe a couple of minutes in total and a tiny space to stand and you have got yourself an awesome cardiovascular workout that will get your body going and your heart revving. Anywhere Cardio is a light, fast workout that's perfect for those times when time, space and even focus are in short supply. Have it on your horizon and you will never be stuck for a workout when the odds are against you. 
Extra Credit: No rest between exercises. 
Download