ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΣΟΥ είναι η κατ' οίκον προπόνηση Darebee που πηγαίνετε τις ημέρες που θέλετε να δουλέψετε τους πνεύμονες και την καρδιά σας και να δοκιμάσετε τον χρόνο αποθεραπείας μεταξύ των σετ.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Back On Track is the workout you go to on the days when you want to work your lungs and heart and test your recovery time between sets. This workout provides you with the means to push your body towards its fatigue point in order to trigger the adaptation response necessary for improved fitness. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download