ΤΟΛΜΗΡΟΣ είναι μια γυμναστική απο DAREBEE.GR καρδιαγγειακή και αερόβια προπόνηση στο σπίτι που απογειώνει την φυσική σας κατάσταση κα ενισχύει την διαθεση σας.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Cardiovascular workouts that stress the heart and lungs and help improve VO2 Max range also help us improve how we feel and think. This is why the Bolt workout should be a priority for you. Raise the knees in both March Steps and High Knees to waist height and pump your arms as if you are running for your life. Add EC and you will feel the burn.  
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download