ΣΑΝΙΔΩΣΕ ΤΟ είναι μια γυμναστική στο σπίτι Darebee.GR που στοχεύει τον κορμό σας καθώς και τις άλλες κοιλιακές ομάδες που προσφέρουν συνολικά ισχυρότερους κοιλιακούς μύες.
+ TIMER
00:00
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Epic Plank is a workout that targets your core as well as the other abdominal groups that deliver overall stronger abdominal muscles. This helps improve your posture, increase your physical power and increase your endurance. Add EC. 
Extra Credit: Hold each pose for 30 seconds. 
Download