Το Extreme HIIT είναι μια προπόνηση γυμναστικής επιπέδου V Darebee στο σπίτι που θα ωθήσει την καρδιαγγειακή σας ικανότητα και την αερόβια ικανότητα στα άκρα και θα δοκιμάσει τον χρόνο αποθεραπείας σας.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
The benefits of HIIT workouts are amazing. HIIT workouts however are also hard. Extreme HIIT is a difficulty level V workout that will push your cardiovascular fitness and aerobic capacity to the limit and test your recovery time. This isn't suitable for beginners or those coming back to fitness after a long layoff but have it on your horizon anyway. And for this particular workout EC is a must. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download