ΘΕΛΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ; είναι μια γυμναστική στο σπίτι Darebee.GR για κοιλιακούς που στοχεύει και τις τέσσερις ομάδες κοιλιακών μυών
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DAREBEE Workout: What it Works
Got Abs? is an abs workout that targets all four abdominal muscle groups. It helps improve posture, power and endurance plus it increases the confidence you feel in your own body and the way it moves. Perfect as a more-than-once-a-week workout it will transform you. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download