ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ! είναι μια γρήγορη καρδιαγγειακή προπόνηση Darebee.GR στο σπίτι που θα σας προσγειώσει στη ζώνη του ιδρώτα σε ελάχιστο χρόνο
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Groovy! is a fast-paced cardiovascular workout that will land you in the sweat zone in no time at all. While it works most major muscle groups in the body it is predominantly focused on lower-body strength and endurance. It will help you become resistant to fatigue, aerobically robust and capable of recovering from exertion, faster.  
Extra Credit: Say "GROOVY!" at the end of every set. 
Download