+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Fly high with the Icarus workout, specially designed to get you hot under the collar fast. This is the perfect workout for those who want a fast-moving cardiovascular and aerobic set of exercises that can be done without equipment, any time, anywhere. Add to it the fact that this will get you in the sweat zone fast and you have a winner on your hands crying out to be tested to the max. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download