κο-λυ-μπάμε είναι μια γυμναστική στο σπίτι Darebee.GR που βοηθά το μυαλό και το σώμα σας να είναι δυνατά.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
To get fit, to feel strong and be healthy you need to just be capable of staying true to the things you do, keep showing, keep doing what needs to be done and find ways to decompress in the process. Just Keep Swimming is about physical fitness, how your body works and how your cardiovascular system and your aerobic capacity improve. But it is also about your mind. The ability to not let things get to you to the degree that you just stop. Just Keep Swimming is an ode to you. Be unstoppable. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download