αερόβια σε αμαξίδιο είναι μια προπόνηση Darebee.GR που μπορείτε να κάνετε από καθιστή θέση βελτιονοντας την καρδιαγγειακη λειτουργια  γεμίζοντας σας ευέξια.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DAREBEE Workout: What it Works
Working out means you always work with what you have. The moment you move your body neurochemical changes in your blood stream lead to beneficial adaptations you experience both physically and mentally. Seated Cardio is a workout that helps you exercise your upper body. It helps your heart pump faster and your lungs work harder. The changes don't stop there. Exercise affects our neurobiology which means it also changes our mood and how we use our brain. And yes, EC.  
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download