ο καθιστός Ήρωας είναι μια προπόνηση γυμναστικής Darebee.GR στο πάνω μέρος του σώματος που βοηθά στην ανάπτυξη της δύναμης του άνω μέρους του σώματος και στην ανάπτυξη καλύτερου ελέγχου του άνω μέρους του σώματος.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DAREBEE Workout: What it Works
Seated Hero is an upper body workout that helps develop upper body strength and develop better upper body control. It has a small cardiovascular component like every other workout and also delivers benefits in the development of the central nervous system that controls upper body movement. Add EC if at all possible for that extra level of effort. 
Extra Credit: Use 16lb+ (8kg+) dumbbells. 
Download