+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DAREBEE Workout: What it Works
Upper body strength training improves circulation, aids in the overall health of the body's endocrine system and helps us feel empowered and capable in our own abilities. Seated Strength is an upper body strength workout you can do from a seated position. You will need a set of dumbbells to perform it and it targets virtually all upper body major muscle groups. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download