ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ είναι μια γυμναστικσή το σπίτι, βασισμένη σε πολεμικές τέχνες Darebee.GR η οποία λειτουργεί στο κάτω μέρος του σώματος, τα χέρια και το καρδιαγγειακό σας σύστημα.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Explore your inner martial artist with a lower body workout that does not neglect your arms and successfully challenges your cardiovascular system. Sitting Pretty works best when you try, each time to go as low as you can in your sitting stance and put full power in your punches. EC, for maximum challenge.  
Extra Credit: Hold the squat throughout the circuit. 
Download