ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ είναι μια προπόνηση απο το  Darebee.GR με αυξανόμενα κέρδη που θα σας βοηθήσει να ιδρόσετε και να γίνετε πολύ καλύτεροι χωρίς καν να το προσέξετε.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
Activate virtually every muscle and tendon in the body with a set of exercises that will get you back into the swing of working out harder. Everything is part of a process. Perseverance pays off if it delivers incremental gains. Walk It Off is a workout that helps you persevere in order to achieve those incremental gains. 
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download