ΛΕΥΚΟΣ ΛΥΚΟΣ είναι μια γυμναστική στο σπίτι χωρίς εξοπλισμό Darebee.GR για ενδυνάμωση και μυϊκό τόνο.
+ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

00:00

:
ΑΡΧΗ
30 ΔΕΥΤ
60 ΔΕΥΤ
2 ΛΕΠ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΥΣΗ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
+ ΣΕΙΡΕΣ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
DAREBEE Workout: What it Works
White Wolf is a no-equipment, full-body workout that uses the planet's gravitational force and the human body's ability to push and pull its own weight to activate virtually every major muscle group. This, in turn, activates your central nervous system, makes your lungs and your cardiovascular system work and triggers the adaptations necessary to maintain the body's fitness.  
Extra Credit: 1 minute rest between sets. 
Download