κλασικό ΖΕΣΤΑΜΑ είναι η βασική ρουτίνα απο το Darebee.GR πριν ξεκινήσετε την άσκηση,προθέρμανση κάθε φορά για να είσαι έτοιμος για μεγαλύτερης έντασης προπόνηση.
DAREBEE Workout: What it Works
This warmup routine will allow the muscles and tendons to begin to loosen up in preparation for real work. It'll help the body come awake, gradually speeding up circulation, metabolic rate and heartbeat and it'll help you get the most out of your workout routines as you don't spend a lot of time preparing the body, then. This is a light warm up that you can do before any exercise routine. It focuses primarily on some large muscle groups and the joints of neck, shoulders, hips, knees and lower back. We are still not sure if warm ups prevent injuries (though intuitively, they should) but we do know that a good warm up allows you to dive into a workout at full speed.
Download