παγκόσμιο ΖΕΣΤΑΜΑ Darebee.GR είναι προθέρμανση που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε και να συνεχίσετε την προπόνηση χωρίς κίνδυνο τραυματισμού.
+ TIMER
00:00
DAREBEE Workout: What it Works
A good warmup primes the body for action, slowly increases the heartbeat and brings up the body temperature as the cardiovascular system kicks in. The Universal Warmup lives up to its name by delivering a gentle, thorough, full-body warmup that will not increase the risk of injury afterwards and will leave you feeling supple and ready for anything. Keep it on your horizon and use it frequently. Your body will thank you for it. 
Exercises in order: 1) slow forward and back neck tilts 2) slow side-to-side neck tilts 3) slow neck rotations 4) shoulder rotations 5) slow march jacks 6) slow side jacks 7) alternating chest expansions 8) chest expansions 9) raised arms circles 10) hip rotations 11) backward leg raises 12) side leg raises
Download